restorative film

Länkar

 

Kontakt

 

SV

/

 

ENG

 

Natur där den saknas
Restorative film

Att naturen utgör en källa till hälsobefrämjande effekter är idag allmänt accepterat. Naturvistelse skrivs ut på recept och miljöpsykologer argumenterar för bevarande av tätortsnära natur utifrån folkhälsoaspekter. Ju närmare vi har till naturmiljöer - desto mer vistas vi i dem och desto bättre hälsostatus får vi. Utöver skönhet, spänning och fascination kan naturen också ge oss en känsla av sammanhang, frid, förundran och existentiella upplevelser. Dessa värden kallas med en miljöpsykologisk term för restorativa, de bidrar till åter-hämtning. Framför allt tycks natur som upplevs som orörd av människan besitta dessa hälsobefrämjande kvalitéer.

 

---

 

I vår vardag möter vi emellertid miljöer som är så ensidiga, sterila eller kaotiska att våra sinnen stressas. Intryck, ljus och ljud överväldigar oss och vi måste arbeta mentalt för att sålla i informationen. Många av oss vistas också på platser eller befinner oss i situationer där vi inte har tillgång till utomhusluft, jord, träd, vatten eller djurliv. Vid sådana tillfällen kan bilder och ljud erbjuda den kontakt med levande miljöer vi skulle må bra av.

 

---

Intro
Natur i vården

Vårdmiljöer präglas ofta av att de är sterila och överlastade med teknik. Det är också miljöer som kan upplevas som skrämmande och stressfyllda av den enskilda patienten/besökaren. Forskning har visat att en enda bild av grönska ökar patienters välbefinnande och vårdtiden förkortas. Bilder av natur har också visat sig ha en gynnsam inverkan på blodtrycket genom att signalera till vår hjärna att vi är i säkerhet och kan slappna av.

 

---

 

För att möta behovet av naturkontakt i vårdmiljöer har vi utvecklat naturfilm med stöd av den miljöpsykologiska forskning som ligger till grund för grön rehabilitering (trädgårdsterapi) och vi har genomgående arbetat med naturmiljöer som tidigare visat sig ha restorativa kvalitéer. Forskning har visat att sådan natur som mest påminner om människans ”urhem” - den afrikanska savannen med öppna ytor, träddungar och rinnande vatten - är den naturtyp som upplevs som mest positiv. I filmerna har vi strävat efter att återge de värden vi själva upplevt i de olika miljöerna och vår ambition är att skapa naturfilm i gränslandet mellan miljöpsykologi och konst. Vi strävar efter att filma en så orörd natur som möjligt - natur som aktivt måste värnas om för att finnas kvar för kommande generationer.

Natur i vården:

Filmupplevelse & rum

Filmupplevelse & rum

För att naturfilmerna ska visas och återges på bästa möjliga sätt bör visningsteknik döljas så att bild och ljud får tala utan att omgivande faktorer stör. Det finns flera sätt att åstadkomma det. TV-skärmen kan byggas in i ett skåp eller i en ram, filmerna kan projiceras på en vägg eller så kan mindre skärmar byggas in i väggen - bland annat. Det finns lika många lösningar som tittare och miljöer. Det viktiga är att filmen inte kräver något av betraktaren - utan bara finns där som en möjlig utsikt. Något att vila blicken på och som ger kontakt med det levande sammanhang vi ingår i.

 

---

 

Illustrationer av Eva Erwander, Kontor Kontur

Patientrum

Äldreboende

Väntrum

Vill du veta mer om filmerna

och hur de kan visas?

Kontakta oss på: info@restorativefilm.com

 

eller ring oss: 0733 – 147 397.

Vi för in naturen i vårdmiljön. Väntrummet som känns instängt, undersökningsrummet som är fullt av teknik, korridoren som är lång och fönsterlös går alla att levandegöra genom våra restorativa filmer.

 

---

 

Restorativ film

Vi säljer både befintliga filmer och tar fram nya på beställning. Har ni naturmiljöer ni värnar om, eller biotoper som era patienter identifierar sig med kan vi hjälpa er att gestalta dem i film. Alla våra filmer genomgår efterbearbetning för att skapa en helhetsupplevelse. Stämning, längd och ljudbild skapas utifrån era önskemål.

 

 

Informationsfilm

Uttrycksfull, tydlig och harmonisk information hjälper besökaren kan ta del av viktiga upplysningar utan att bli stressad. Vi arbetar med både naturligt ljud och musik designad av filmkompositörer och formar ditt budskap på ett pedagogiskt sätt.

 

 

Skräddarsydda visningslösningar

Beroende på vilken typ av skärm ni använder kan vi hjälpa er att skapa en inramning av tekniken som passar in i den aktuella visningsmiljön. Vi jobbar med både TV-monitorer, projektorer och digitala visningsskärmar. Vi kan erbjuda enkelt visningssätt genom usb eller programmering genom server och mediaspelare – allt efter era behov. Vi arbetar med ledande företag inom digital signage.

 

---

 

Eftersom ingen miljö är den andra lik, tveka inte att kontakta oss för nästa steg. Vi arbetar med såväl privata som offentliga aktörer inom vårdsektorn.

info@restorativefilm.com

Våra tjänster

Marianne Strand är manusförfattare, filmare och projektledare för Restorativ Film. Utbildad vid Stockholms dramatiska högskola, Göteborgs och Lunds universitet.

www.mariannestrand.se

 

Malin Nicander, filmfotograf, dokumentärfilmare. Utbildad vid Polska filmskolan i Lódz. Hon har arbetat med dokumentär, animation och fiktion.

www.malinnicander.com

 

Annica Sjölander, Med. dr. i neurokemi och forskningssamordnare vid Centrum för kultur och hälsa, Göteborgs universitet.

www.ckh.gu.se

 

---

 

RESTORATIVE FILM drivs som ett samarbete mellan filmare och vårdforskare. Syftet med projektet är att utforska naturfilmens möjligheter att förmedla restorativa värden för olika patientgrupper i skilda vårdmiljöer. Vinst av filmerna går till pågående och fördjupade studier

i ämnet.

Besök Camera In Herbas hemsida / facebook

Om oss

Priser

Filmerna säljs en och en eller som paket. Vi kan erbjuda både visningsrätt för enskilda tillfällen och obegränsad visningsrätt i en eller flera angivna miljöer. Kontakta oss för kostnadsförslag!

 

info@restorativefilm.com

 

----

 

Se fler utdrag ur filmerna på www.yournature.se

 

 

 

GRÖN, 48 minuter

En serie lugna, gröna miljöer och närbilder erbjuder tittaren vila på en trygg plats. Dramaturgin beskriver en rörelse från en damm i gryningen till en hage vid middagstid. Det blir gradvis ljusare och varmare. Ljudbilden är naturlig med vatten och fågelsång.

 

 

GÅRD, 1 tim 40 minuter

Miljöer och närbilder tagna under ett dygn på en 1700-talsgård i Bohuslän. Bilderna är valda för att erbjuda skönhet, vila och sammanhang. Naturligt ljud.

 

 

LÖVSKOG, ca 48 minuter

Bilderna ledsagar tittaren genom en försommarljus lövskog och rör sig från markplanet upp till trädkronorna. Värden som erbjuds tittaren är vila och lugn fascination.

 

 

 

ÄNGSULL, 28 minuter

Tre tagningar från ett kustlandskap visar klippor med stengärdsgård, ängsull och vatten i skymningsljus. Bilderna präglas av tyngd och tidlöshet. Naturligt ljud.

 

 

 

 

BLOM, 28 minuter

Fyra blommor, fyra färger, som nästan omärkligt intensifieras i färg. Filmen finns snart med specialskriven musik av kompositör Rickard Åström. Läs mer om Rickards musikaliska samarbete med hjärnforskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset: KLICKA HÄR.

 

 

 

 

 

Våra filmer

Centrum för kultur och hälsa

 

 

Naturfilmarna

 

 

Health Promoting Hospitals

www.ckh.gu.se

 

 

www.naturfilmarna.se

 

 

www.hphnet.org

 

 

 

 

 

 

Länkar

Annerstedt, Matilda: Nature and Public Health – aspects of promotion, prevention, and intervention (2011). Sveriges lantbruksuniversitet., Acta Universitatis agriculturae Sueciae.

 

Naturvårdsverket: Naturen som kraftkälla, Om hur och varför naturen påverkar hälsa (2006).

 

Nilsson K (red) m fl. Forests, trees and human health. Springer science (2011).

 

Sahlin E och Ahlborg G: Utvärdering av Gröna rehab, ISM häfte 3. Institutet

för stressmedicin.

 

Lekande läkande rum, "En skrift om samarbete kring att forma rum

för vård, lek och tillfrisknande". Redaktörer Eva Erwander, Mania Teimouri, Emilia Wärff, Kultur i Väst 2013

Litteratur
Vill du vet mer? Hör av dig!

Besök Camera In Herbas hemsida / facebook

Kontakta oss på: info@restorativefilm.com

eller ring oss: 0733 – 147 397.

University of Gothenburg logo
Kulturbryggan logo
Västkuststiftelsen logo
Västra götalandsregionen
Vårdalstiftelsen logo
spp logo

Restorative Film ® 2015

---

Hemsida och design av Sofia Larsén

&Anika Creative design